News

Home / News / Thailand LA Forum 2017

Thailand LA Forum 2017

12-14 ธันวาคม 2560
  อาคารฟอรั่ม เมืองทองธานี

สวัสดีวันอาทิตย์ ถึงจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆ คน แต่วันนี้ก็ไม่ใช่วันพักผ่อนของ Dr.cal และนักเทคนิคการแพทย์แน่ๆ เพราะวันนี้เป็นวันแรกของงานประชุมวิชาการ Thailand LA Forum 2017 12-14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารฟอรั่ม เมืองทองธานี<

Image Gallery

สนใจสอบเทียบ
สอบถามนัดวันเวลา

ฝากข้อความถึงเรา
หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ

Privacy Policy


บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง

จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย