Pipette Calibration

เป็นการตรวจเช็คการใช้งานอย่างละเอียด ตาม ISO 17025 โดยทำการวัดปริมาตร 3 จุด ที่ 10% และ 50% ของ Nominal Volume และ Nominal Volume และทำการปรับแต่งปริมาตรหากไม่ได้ค่าตามมาตรฐาน ซึ่งจะได้รับใบ Cartificate และ Calibration Report

Temperature Calibration

การสอบเทียบควบคุมอุณหภมิจะใช้ Temperature Sensor อย่าง 5-9 เส้นติดตั้งทั้ง 4 มุม และตรงกึ่งกลาง โดยอิงจากมาตรฐาน ASTM E 715 / TLAS G20 สามารถสอบเทียบได้ทั้งภายใน และนอกสถานที่ ซึ่งหลักการสอบเทียบเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

Repairing & Maintains

บริการซ่อมไปเปต อะไหล่เป็นของแท้ของแต่ละยี่ห้อ มีไปเปตสำรองให้ใช้ระหว่างรับบริการ และทุกบริการจะมีการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการขจัดสิ่งปนเปื้อน

Why You Choose Us?

  • เราใช้เครื่องมือหมาตรฐานอ้างอิง ที่มีความถูกต้องสูงกว่าความถูกต้องของเครื่อง ที่รับการสอบเทียบ 3 เท่าขึ้นไป ตาม ISO 10012-1 และที่สำคัญคือเครื่องมือ มาตรฐานอ้างอิงนั้นสามารถสอบกลับได้(traceability) สู่มาตรฐานการวัดแห่งชาติ หรือหน่วยมูลฐาน (SI Units)
  • เราสามารถสอบกลับได้ถึงกระบวนการต่างๆ ของการสอบเทียบทุกขั้นตอนเพราะ หัวใจสำคัญของการสอบเทียบที่ขาดไม่ได้ คือ การสอบกลับได้ผลการวัดเนื่องจากจะเป็นสิ่งแสดงถึงลำดับความสัมพันธ์ที่จะทำให้การสอบเทียบเครื่องมือบรรลุผลโดยการใช้มาตรฐานที่มีความถูกต้องสูงกว่า นั่นหมายความว่าผลของการวัดจะต้อง สามารถแสดงถึงการส่งต่อความถูกต้องของการวัดที่ยอมรับได้ถ่ายทอดผ่านห้องปฎิบัติการหลายระดับจนถึงผู้ใช้งาน
  • เรามีห้องปฎิบัติการที่ทันสมัยเพื่อทำการควบคุมสภาวะแวดล้อมห้องปฎิบัติการ ให้มีความเหมาะสม ทั้งในด้านอุณหภูมิ ความช้น แสงสว่าง และการสั่นสะเทือน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความถูกต้องของการสอบเทียบ
  • เรามีบุคลากรที่มีความสามารถ ได้รับการศึกษาการฝึกอบรม และสั่งสมประสบการณ์ในเกณฑ์ที่จะสามารถให้ผลการสอบเทียบที่ถูกต้องสูงสุด
  • เราเลือกใช้วิธีการสอบเทียบที่เหมาะสม ที่มันสมัย และดีที่สุด เพราะจะทำให้ผลการสอบเทียบมีความถูกต้องสูงสุด
  • เราทำงานอย่างรวดเร็วเนื่องจากความเป็นมืออาชีพ ทำให้ไม่มีผลกระทบต่องานหลัก
  • เรามีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม พร้อมการันตีคุณภาพงานบริการ

Our Services

Our Clients

สนใจสอบเทียบ
สอบถามนัดวันเวลา

ฝากข้อความถึงเรา
หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ

Privacy Policy


บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง

จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย