News

Home / News / งานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566

งานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566

เริ่มตั้งแต่ 21 ถึง 23 มิถุนายน 2566
  ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

ขอเชิญลูกค้าพบกันที่บูธ Dr.cal ร่วมเล่นกิจกรรมรับของรางวัลมากมายที่ งานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ✅✅ ในงานเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอบเทียบเครื่องมือทางด้านห้องปฏิบัติการมาแนะนำ และตอบคำถามต่างๆ ให้กับผู้สนใจ

Image Gallery

สนใจสอบเทียบ
สอบถามนัดวันเวลา

ฝากข้อความถึงเรา
หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ

Privacy Policy


บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง

จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย