News

Home / News / คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ทรีเอ็นโฮดิ้ง พร้อมทีมผู้บริหาร บริจาครถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,648,827.20 บาท ให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ทรีเอ็นโฮดิ้ง พร้อมทีมผู้บริหาร บริจาครถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,648,827.20 บาท ให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

21 September 2022
  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

โดยมี ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ​ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมรับมอบ สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉินคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณประโยชน์เพื่อการกู้ชีพ อพยพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติทุกพื้นที่

Image Gallery

สนใจสอบเทียบ
สอบถามนัดวันเวลา

ฝากข้อความถึงเรา
หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ

Privacy Policy


บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง

จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย