News

Home / News / บริษัท กิบไทย จำกัด และบริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ร่วมบริจาค ให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

บริษัท กิบไทย จำกัด และบริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด ร่วมบริจาค ให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

30 ธันวาคม 2563
  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทางบริษัท ร่วมบริจาค Isolation Chamber จำนวน 2 เครื่อง, ชุด PPE จำนวน 2,000 ชุด, หน้ากาก KN95 จำนวน 1,000 ชิ้น มูลค่ารวม 1,190,000.00 บาท ให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์ ศบค. เป็นผู้รับมอบ

Image Gallery

สนใจสอบเทียบ
สอบถามนัดวันเวลา

ฝากข้อความถึงเรา
หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ

Privacy Policy


บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง

จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย