News

Home / News / โครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษาปีที่ 13 บริษัท กิบไทย จำกัด

โครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษาปีที่ 13 บริษัท กิบไทย จำกัด

9-13 ธันวาคม 2563
  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่เข้าร่วมเดินทางไปสร้างอาคารกับเราในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของทุกท่าน เราได้นำของขึ้นไปส่งมอบ ณ เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ #กิบไทยสานฝันปีที่13 #โรงเรียนของหนู

Image Gallery

สนใจสอบเทียบ
สอบถามนัดวันเวลา

ฝากข้อความถึงเรา
หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ

Privacy Policy


บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง

จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่านนโยบาย