News

Home / News / งานสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพ

งานสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพ

8 มิถุนายน 2018
  Gibthai Training Center (GTC) บริษัท กิบไทย

งานสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพซึ่งดร. สุริวิศ เผ่าทองสุขได้ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ จัดโดย Gibthai Training Center (GTC) บริษัท กิบไทย

Image Gallery

สนใจสอบเทียบ
สอบถามนัดวันเวลา

ฝากข้อความถึงเรา
หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ